Upravit stránku

Kvalita

ISO 9001:2015

Společnost JAWA Moto spol. s r.o. má zaveden a certifikován systém řízení kvality. Účinnost systému řízení kvality je každoročně prověřena externí auditorskou firmou. Dokladem o plnění požadavků příslušné mezinárodní normy ISO 9001:2015 je platný certifikát vydaný certifikační společností Quality Austria a nadnárodní společnosti IQNet.